AMA

213 tekstów – auto­rem jest AMA.

za­nie­cha­nie naj­większą zbrod­nią prze­ciw miłości... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 maja 2017, 21:44

Ob­nażają nas dzieci... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2017, 20:43

Z niewy­powie­dzianych słów pow­stają praw­dzi­we poematy...

in­spi­rowa­ne myślą dark smur­fa : ) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2017, 00:21

więc uczę się tra­cić...

in­spi­rowa­ne myślą z wier­sza E. Bishop: "w sztu­ce tra­cenia nie jest trud­no dojść do wpra­wy " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2017, 00:15

...

i mo­ja ro­la
z od­da­niem odgrywana
w kol­czy­kach, klip­sach na sut­ki, fartuszku
gdy pod­nieco­na służeniem Ci
od­daję się cała Tobie 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 25 października 2016, 15:25

Jeśli nap­rawdę kocha­my, nie umiemy żyć bez naj­bliższych. Nie wy­bierając miłości, krzyw­dzi­my siebie, ska­zuje­my na emoc­jo­nalną pus­tkę i by­cie nieszczęśliwymi... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lipca 2016, 00:40

Złamałas dwa ser­ca. Jak żyjesz z tym ciężarem? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 lutego 2016, 21:41

I jeszcze mu­sisz przeżyć mo­je odchodzenie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2015, 10:36

Nie kocha Ciebie ten, który wciąż ra­ni i spra­wia ból... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 października 2015, 16:11

Prze­baczyć, za­nim się znienawidzi... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 września 2015, 21:48

AMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 października 2017, 00:33AMA sko­men­to­wał tek­st stok­rotki zdep­ta­ne od­rosną znów na po­la­nie [...]

15 października 2017, 00:20AMA sko­men­to­wał tek­st Tęsknie za marze­niami, które [...]

16 maja 2017, 13:15Cris sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

13 maja 2017, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

13 maja 2017, 22:15AMA sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

13 maja 2017, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

27 lutego 2017, 21:28AMA sko­men­to­wał tek­st Człowiek- ku­pa nie­szczęść z [...]

17 lutego 2017, 17:31AMA sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

16 lutego 2017, 19:52yestem sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

15 lutego 2017, 21:00AMA sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...