AMA

233 teksty – auto­rem jest AMA.

Od­dasz ser­ce za blis­kość i jej kon­sekwen­cje.
W czułości moc...

in­spi­rowa­na : ) 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 12:20

majowy

opływam ciebie
fa­lami uniesienia
ury­wanym oddechem
sko­wytem mięśni
drżeniem serca
wni­kam w źrenicę
i wciąż na no­wo wielbię 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:08

chwila

uwięziony w moim świecie
nie prag­niesz wol­ności (pa­radoks )
ścis­kając cię moc­no, pozwalam...
wychodzisz z siebie, by czuć
za­gar­niam cię
fa­lami przypływu
pikantnie 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 16 czerwca 2018, 11:25

praw­dzi­wa, od ser­ca roz­mo­wa le­kar­stwem na wszys­tkie kośla­we mo­nolo­gi, więc oby między ludźmi nie umarła piękna sztu­ka rozmowy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2018, 18:33

Nieokiełznanie
od­kry­wasz wciąż na nowo
moją naturę 

haiku
zebrał 6 fiszek • 5 czerwca 2018, 19:46

w miłości dob­rze jest nie ocze­kiwać nicze­go, ale w zdro­wej re­lac­ji między­ludzkiej trze­ba da­wać od siebie wszys­tko, brać też wszys­tko od dru­giego człowieka i być na to gotowym... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 czerwca 2018, 18:53

Miodem pachnące
nasze grzeszne wyz­na­nia
miłos­ne zgłoski 

haiku
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2018, 20:29

W sidłach tęskno­ty
umieram ko­lej­ny raz
sma­kując Ciebie 

haiku
zebrał 7 fiszek • 14 maja 2018, 20:27

szczęście pod kas­kiem
akac­jo­wa upojność
ma­jowa pora

z cyk­lu- życie zaczy­na się po czter­dzies­tce...al­bo po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce, jak kto wo­li ;) 

haiku
zebrał 3 fiszki • 13 maja 2018, 11:22

i ciągle uczę się żyć w świecie, w którym nie ma Ciebie - co nas nie za­bije, to poz­ba­wi sen­su nasze istnienie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 kwietnia 2018, 19:11

AMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 06:31AMA sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 16:22AMA wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 16:18AMA wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 16:16AMA sko­men­to­wał tek­st f(r)azy księżyca

wczoraj, 15:00AMA wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 14:59AMA sko­men­to­wał tek­st f(r)azy księżyca

wczoraj, 12:20AMA do­dał no­wy tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

20 czerwca 2018, 16:51AMA sko­men­to­wał tek­st Noś siebie za­nim in­ni [...]

20 czerwca 2018, 16:49AMA sko­men­to­wał tek­st majowy