AMA

216 tekstów – auto­rem jest AMA.

Umarłam dla Ciebie daw­no te­mu, gdy zre­zyg­no­wałeś ze mnie. Wszys­tko, co miało miej­sce później, było tyl­ko przedłużaniem tej agonii... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2018, 17:19

a cza­sem śmierć zwierzęcia to, jak­by umarł człowiek... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2018, 17:15

na­tura nie za­wodzi, wscho­dy dają otuchę, na­wet gdy nie ma już nic 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 20:03

za­nie­cha­nie naj­większą zbrod­nią prze­ciw miłości... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 maja 2017, 21:44

Ob­nażają nas dzieci... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2017, 20:43

Z niewy­powie­dzianych słów pow­stają praw­dzi­we poematy...

in­spi­rowa­ne myślą dark smur­fa : ) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2017, 00:21

więc uczę się tra­cić...

in­spi­rowa­ne myślą z wier­sza E. Bishop: "w sztu­ce tra­cenia nie jest trud­no dojść do wpra­wy " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2017, 00:15

...

i mo­ja ro­la
z od­da­niem odgrywana
w kol­czy­kach, klip­sach na sut­ki, fartuszku
gdy pod­nieco­na służeniem Ci
od­daję się cała Tobie 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 25 października 2016, 15:25

Jeśli nap­rawdę kocha­my, nie umiemy żyć bez naj­bliższych. Nie wy­bierając miłości, krzyw­dzi­my siebie, ska­zuje­my na emoc­jo­nalną pus­tkę i by­cie nieszczęśliwymi... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lipca 2016, 00:40

Złamałas dwa ser­ca. Jak żyjesz z tym ciężarem? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 lutego 2016, 21:41

AMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2018, 18:29AMA sko­men­to­wał tek­st a cza­sem śmierć zwierzęcia [...]

11 stycznia 2018, 18:28AMA sko­men­to­wał tek­st Umarłam dla Ciebie daw­no [...]

11 stycznia 2018, 18:26yestem sko­men­to­wał tek­st a cza­sem śmierć zwierzęcia [...]

11 stycznia 2018, 18:22yestem sko­men­to­wał tek­st Umarłam dla Ciebie daw­no [...]

11 stycznia 2018, 17:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Umarłam dla Ciebie daw­no [...]

11 stycznia 2018, 17:36AMA sko­men­to­wał tek­st a cza­sem śmierć zwierzęcia [...]

11 stycznia 2018, 17:34AMA sko­men­to­wał tek­st Umarłam dla Ciebie daw­no [...]

11 stycznia 2018, 17:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st a cza­sem śmierć zwierzęcia [...]

11 stycznia 2018, 17:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Umarłam dla Ciebie daw­no [...]

11 stycznia 2018, 17:19AMA do­dał no­wy tek­st Umarłam dla Ciebie daw­no [...]