AMA

240 tekstów – auto­rem jest AMA.

czas ob­naża nas... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 sierpnia 2018, 09:30

Śniłam o Twoich sutkach...
miłość tantryczna 

myśl • 30 lipca 2018, 07:00

szczęśli­wi, którzy śnią, choćby i na jawie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lipca 2018, 13:25

jes­tem skałą, kruszeję 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2018, 07:23

Odkąd przes­tałam pat­rzeć w two­je oczy, zgu­biłam klucz do ciebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lipca 2018, 23:00

są drzwi, do których zgu­biono klucze...

zainspirowana 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2018, 23:08

mo­je wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość is­tnienia bez żad­nych oczekiwań... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2018, 16:52

Od­dasz ser­ce za blis­kość i jej kon­sekwen­cje.
W czułości moc...

in­spi­rowa­na : ) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 czerwca 2018, 12:20

majowy

opływam ciebie
fa­lami uniesienia
ury­wanym oddechem
sko­wytem mięśni
drżeniem serca
wni­kam w źrenicę
i wciąż na no­wo wielbię 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:08

chwila

uwięziony w moim świecie
nie prag­niesz wol­ności (pa­radoks )
ścis­kając cię moc­no, pozwalam...
wychodzisz z siebie, by czuć
za­gar­niam cię
fa­lami przypływu
pikantnie 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 16 czerwca 2018, 11:25

AMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 sierpnia 2018, 10:01yestem sko­men­to­wał tek­st czas ob­naża nas...  

4 sierpnia 2018, 09:59AMA sko­men­to­wał tek­st czas ob­naża nas...  

4 sierpnia 2018, 09:53yestem sko­men­to­wał tek­st czas ob­naża nas...  

4 sierpnia 2018, 09:43AMA sko­men­to­wał tek­st Czas bar­dzo szyb­ko we­ryfi­kuje [...]

4 sierpnia 2018, 09:30AMA do­dał no­wy tek­st czas ob­naża nas...  

31 lipca 2018, 18:43AMA wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 lipca 2018, 18:26AMA wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 lipca 2018, 18:16AMA wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

30 lipca 2018, 07:00AMA do­dał no­wy tek­st Śniłam o Twoich sut­kach... [...]

29 lipca 2018, 22:56AMA sko­men­to­wał tek­st Catharsis