AMA

212 tekstów – auto­rem jest AMA.

Ob­nażają nas dzieci... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lutego 2017, 20:43

Z niewy­powie­dzianych słów pow­stają praw­dzi­we poematy...

in­spi­rowa­ne myślą dark smur­fa : ) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2017, 00:21

więc uczę się tra­cić...

in­spi­rowa­ne myślą z wier­sza E. Bishop: "w sztu­ce tra­cenia nie jest trud­no dojść do wpra­wy " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 stycznia 2017, 00:15

...

i mo­ja ro­la
z od­da­niem odgrywana
w kol­czy­kach, klip­sach na sut­ki, fartuszku
gdy pod­nieco­na służeniem Ci
od­daję się cała Tobie 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 25 października 2016, 15:25

Jeśli nap­rawdę kocha­my, nie umiemy żyć bez naj­bliższych. Nie wy­bierając miłości, krzyw­dzi­my siebie, ska­zuje­my na emoc­jo­nalną pus­tkę i by­cie nieszczęśliwymi... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lipca 2016, 00:40

Złamałas dwa ser­ca. Jak żyjesz z tym ciężarem? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 lutego 2016, 21:41

I jeszcze mu­sisz przeżyć mo­je odchodzenie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2015, 10:36

Nie kocha Ciebie ten, który wciąż ra­ni i spra­wia ból... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 12 października 2015, 16:11

Prze­baczyć, za­nim się znienawidzi... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 września 2015, 21:48

więc niech owieje Cię mo­ja tęskno­ta, wkrad­nie się we wszys­tkie za­kamar­ki duszy, znaj­dzie dom w Twoim ser­cu, dając wytchnienie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 lipca 2015, 09:54

AMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 lutego 2017, 21:28AMA sko­men­to­wał tek­st Człowiek- ku­pa nie­szczęść z [...]

17 lutego 2017, 17:31AMA sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

16 lutego 2017, 19:52yestem sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

15 lutego 2017, 21:00AMA sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

15 lutego 2017, 20:52JaiTy sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

13 grudnia 2016, 13:58AMA sko­men­to­wał tek­st Przebaczyć, za­nim się zniena­widzi...  

13 grudnia 2016, 13:50AMA sko­men­to­wał tek­st Złamałas dwa ser­ca. Jak [...]

13 grudnia 2016, 01:37Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Przebaczyć, za­nim się zniena­widzi...  

13 grudnia 2016, 01:16Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Złamałas dwa ser­ca. Jak [...]

13 grudnia 2016, 01:03AMA sko­men­to­wał tek­st Złamałas dwa ser­ca. Jak [...]