AMA

242 teksty – auto­rem jest AMA.

tatrzański

lu­bię szczy­tować, ale oczy­ma duszy pławię się wprost w sta­wach i przełęczach... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 23 sierpnia 2018, 16:36

wspo­minam Cię w doj­rze­wających jarzębi­nach, pszczołolub­nych nawłociach i żyjesz we mnie, kochany... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:17

czas ob­naża nas... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 sierpnia 2018, 09:30

Śniłam o Twoich sutkach...
miłość tantryczna 

myśl • 30 lipca 2018, 07:00

szczęśli­wi, którzy śnią, choćby i na jawie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lipca 2018, 13:25

jes­tem skałą, kruszeję 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2018, 07:23

Odkąd przes­tałam pat­rzeć w two­je oczy, zgu­biłam klucz do ciebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lipca 2018, 23:00

są drzwi, do których zgu­biono klucze...

zainspirowana 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2018, 23:08

mo­je wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość is­tnienia bez żad­nych oczekiwań... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2018, 16:52

Od­dasz ser­ce za blis­kość i jej kon­sekwen­cje.
W czułości moc...

in­spi­rowa­na : ) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 czerwca 2018, 12:20

AMA

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2018, 19:27AMA sko­men­to­wał tek­st Nie kocha ten co [...]

20 listopada 2018, 21:02AMA sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

23 października 2018, 16:23AMA sko­men­to­wał tek­st Puste słowo za­mień w [...]

13 października 2018, 19:19AMA sko­men­to­wał tek­st Zaciszna de­gus­tacja

29 sierpnia 2018, 14:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawdziwa, od ser­ca roz­mo­wa [...]

23 sierpnia 2018, 19:15yestem sko­men­to­wał tek­st tatrzański

23 sierpnia 2018, 16:36AMA do­dał no­wy tek­st tatrzański

23 sierpnia 2018, 16:32AMA sko­men­to­wał tek­st tym naj­mniej­szym

21 sierpnia 2018, 22:55AMA sko­men­to­wał tek­st ***

16 sierpnia 2018, 06:09AMA sko­men­to­wał tek­st wspominam Cię w doj­rze­wającychjarzębi­nach, [...]